"Újra megvalósítjuk az álmaidat" – promóciós játék

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján átadja a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak (adatkezelők) üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

A regisztráció során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk a regisztráció során megadott elérhetőségein.

 

Játékszabályzat

1. A játék időtartama

A játék 2013. február 13-tól 2013. március 05-ig tart. Sorsolás 2013. március 6-án 11 órakor, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

2. A játék szervezője

A játék szervezője a TargetMax Kommunikációs és Direkt Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1025 Budapest, Verecke u. 138; adószám: 23058286-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-950956) továbbiakban Szervező.
 
A játék fő támogatója a Start Utazás (Helmond Kft., 1025 Budapest, Verecke u. 138) a továbbiakban: Fő Támogató.
 
A játék technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867).

3. Nyeremények

Fődíj:

A Szervező a nyertes számára, a nyertes által megjelölt országba (város, üdülőhely) minimálisan 8 nap / 7 éjszaka, szervezett utazás keretében, a nyertes által választott partnerrel együtt utazást ad ajándékba, maximálisan (minden költséget beleértve) bruttó 600 ezer forint értékben, amelynek adóvonzatát is a Szervező viseli. Ezen felül a nyertes megkapja azt a költőpénz összeget, amelyet a játék során a játékszabályzatnak megfelelően gyűjtött.

Költőpénz:

A költőpénz díj a fődíjat kiegészítő díj, és csak a fődíjjal együtt nyerhető meg. A költőpénz díjat csak az a regisztrált játékos nyerhet a fődíj mellé, aki sikeresen hívott meg további felhasználókat a játékba. A költőpénz díj mértékét az határozza meg, hogy az adott meghívó játékosnak hány meghívása nyomán regisztrált további, új játékos a játékba. Minden sikeres meghívás nyomán a meghívó játékos által megnyerhető költőpénz díj 10.000 Ft-tal nő, maximum 200.000 Ft-ig. A költőpénz díj 20-nál több sikeres meghívás után, a további meghívottakkal nem növekszik tovább.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játék időtartama alatt kérdőív kitöltési lehetőséget biztosítson a játékosoknak, amit 50.000 Ft értékű plusz költőpénzzel jutalmazhat, de a maximálisan gyűjthető költőpénz összege, a kérdőív kitöltéssel sem haladhatja meg a maximum 200.000 Ft-ot. A kérdőívről a játékos a játék ideje alatt a regisztrációkor megadott e-mail címén értesülhet.

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2013. február 13. és 2013. március 05. között érvényes e-mail címmel regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott webfelületen. A regisztráció önkéntes. Szervező a jogosulatlan felhasználásból illetve kiskorú általi regisztrációból eredő jogvitákért nem tartozik helytállni. Szervezőt szintén nem terheli felelősség a felhasználó számítógépének meghibásodása miatti sikertelen regisztráció miatt. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén az érvénytelen regisztrációkat a Szervező törli, így a többes regisztráló a sorsoláson sem vehet részt.

Minden regisztráló felhasználó a regisztrációt követően a megadott e-mail címére kap egy egyedi azonosítóval ellátott linket, ezzel automatikusan részt vesz a sorsoláson. A játékosnak lehetősége van arra, hogy barátait vagy ismerőseit is meghívja a játékba a regisztrációt követően kapott link segítségével. A linket a játékos ismerősei és barátai körében szabadon terjesztheti bármilyen – nem törvénysértő - módon.

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit, valamint a meghívott ismerőseik valódiságát. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve. Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A játékban nem vehetnek részt a TargetMax Kft., az AEGONdirekt.hu Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., valamint a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Fő Támogató munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2013. december 31-ig.

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (TargetMax Kft), a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1, Fő Támogató valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. , a Fő Támogató valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

 • http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php vagy email: info@aegondirekt.hu
 • leiratkozas@targetmax.hu
 • SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2060 Bicske Spar út 0326/1 hrsz. E-mail: info@spar.hu címen, vagy a hírlevélben a leiratkozás gombra kattintva.
 • Fő Támogató: elektronikusan az info@startutazas.hu e-mail címen, levélben a Helmond Kft. 1025 Budapest, Verecke u. 138. címen

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Hozzájárulok, hogy a TargetMax Kft, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., a Fő Támogató és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú megkeresést küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

 

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

« vissza a nyitólapra

Mit nyerhetsz még?

Ha ügyes vagy, a fődíj mellé még költőpénzt is gyűjthetsz
200.000 Ft értékben.
 
Mit kell ezért tenned?
 
Regisztrálj és egyedi linkeddel hívd meg ismerőseidet, és töltsd ki kérdőívünket!

Hasznos infók

Pár hasznos segítséget adunk ahhoz, hogy Te legyél az a szerencsés, aki megnyeri álmai útját, és elutazhat oda, ahová csak akar!